Ny handicappolitik på tegnebrættet

I Ringkøbing-Skjern kommune skal der afholdes 3 dialogmøder med borgerne om handicapområdet. Det skal udmunde i ny politik til foråret.

Hans Jørgen (t.v.) på 62 år ærgrer sig over, at der er skåret ned på ferieture. Randi (i midten) på 44 år ønsker at kunne komme på diskotek. Alex (t.h.) på 21 år vil gerne have, at der er nogen, der kommer og siger godnat. Foto: Mia Sylvester Augustinus

Det er torsdag på Skelbæk Centret MSM. Hans Jørgen (t.v.) på 62 år ærgrer sig over, at der er skåret ned på ferieture. Randi (i midten) på 44 år ønsker at kunne komme på diskotek. Alex (t.h.) på 21 år vil gerne have, at der er nogen, der kommer og siger godnat.
Foto: Mia Sylvester Augustinus

Af Mia Sylvester Augustinus, 2. oktober 2014
Det kan være, at det allerede er dig. Det kan også blive dig i fremtiden. Det kan være din ven. Din familie. Det kan være dit barn. Handicap vedkommer alle, og er relevant for alle. Det mener Ringkøbing-Skjern kommune, som den 2. oktober 2014 har offentliggjort, at der skal afholdes tre dialogmøder i oktober måned. Her skal der være fokus på handicappolitik.

Der skal tænkes fremad, og der skal tænkes nyt. Der skal findes løsninger og fremsættes forslag. For hvad møderne skal bruges til på længere sigt, har Karsten Sørensen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget, et klart svar på.

”Det skal blive til en ny handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune. Vi er allerede rigtig meget i gang. Dialogmødet er en del af processen, og vi skal være færdige til foråret. Vi er i gang med politikformuleringsdelen, og så skal den vedtages i byrådet til foråret, ” fortæller Karsten Sørensen.

Dialogmødernes efterspil
Heidi Dahlgaard er social- og sundhedsassistent på Skelbæk Centret MSM. Det er et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede, hvor netop dialogmødet i Ringkøbing skal afholdes. Heidi synes, at det er godt, at der bliver lyttet til dem, der har det svært. Samtidig spekulerer hun på, hvad de som center kan bruge dialogmøderne til.

”Jeg er spændt på at se, om der kommer en handlingsplan efter mødet, og måske en oversigt over borgernes refleksioner,” siger Heidi Dahlgaard.

Karsten er ikke sikker på, at offentligheden skal præsenteres for resultaterne i første omgang. Regeringens visioner og målsætninger på handicapområdet, samt FN konventionen om handicappedes rettigheder, skal sammen med dialogmødet gøre Ringkøbing-Skjern kommune klogere på det fremadrettede arbejde med den nye politik.

”Dialogmødet er et idéværksted med input, som vil være en lille del af inspirationen til handicappolitik,” forklarer Karsten Sørensen.

”Jo mere fokus, jo bedre”
Når handicap kan ramme alle, er målgruppen for møderne rigtig stor. Alle er inviteret. Både handicappede og ikke handicappede.

De kommende dialogmøder bliver taget godt imod hos Skelbæk Centret MSM.

”Det er en god ting med dialogmødet. Jo mere fokus, jo bedre,” fastslår Michael Boutrup på 28 år, der er bruger på centret.

At der skal afholdes dialogmøder er dog ny information for både brugere og center. Det har Karsten Sørensen en forklaring på.

”Det er først lige kommet frem i dag. Men vi informerer via pressemeddelelser i kommunen. Og vi vil gerne have omtale i avisen. Det er jo først d. 22. oktober, så borgerne skal nok få besked inden da,” siger Karsten Sørensen.

Bud på forbedring
I kommunens pressemeddelelse står der, at deltagerne på mødet vil blive spurgt om, hvad der kendetegner et godt liv med handicap. Det har brugerne på Skelbæk Centret MSM svært ved at svare på. Derimod har de flere bud på ting, som kan forbedres. Det vil de gerne fortælle om på dialogmødet, hvis de får muligheden for det.

Alex er 21 år og er bruger på centret. Han bor sammen med en gruppe andre på et bosted for handicappede og udviklingshæmmede. Der oplever han, at der er nogle klare mangler, som han godt kunne tænke sig, at der blev fokuseret på til dialogmødet.

”Der skulle sættes lidt flere pædagoger af. For vi er alt for meget alene,” fortæller Alex.

Faktaboks - møder